Servern och kommandon

Servern är på survival och vi fuskar aldrig fram något däremot så har vi ett par kommandon som gör lite textur i det hela som tillexempel när du går på snö eller sand så får du fotspår (som försvinner efter 6 sek) eller när du dör så kommer det en ledsen röd smiley.

När det gäller gamerule så har vi keepInventory = true och så har vi fireticks = false